Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez desactiver vos / Por favor desactiva el Javascript![ ? ]

Bez-Premki.PL

Darmowy generator linków premium (beta)


Bez-Premki.PL - Darmowy generator linków premium (beta)

Użytkownik oświadcza, iż jest świadomym, że pliki, których pobieranie umożliwia witryna mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku. Korzystanie z witryny odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. Administracja nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z witryny za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa administracji lub jego pracowników. Administracja nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.
         Auto reset   


Twoje linki są aktywne 1 dzień. Limit to 20 plików co 1 min dla 1 IP

Copyright 2015 by Bez-Premki.PL. All rights reserved.
kontakt@bez-premki.pl